Forum nt. zakresu wprowadzanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym, przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych. Moderują je nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni naszego Ośrodka. Obejmują takie zagadnienia jak: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analizę porównawczą oraz wdrożenie zmian w pracy z uczniem.