Szkolenie adresowane jest do nauczycieli informatyki w klasach 6-8 szkoły podstawowej oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie programowania. Treści szkolenia są zgodne z nową podstawą programową przedmiotu informatyka w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Warsztaty będą realizowane w formule blended learning (Moodle + Google Meet).

Python jest językiem programowania, który warto wykorzystać w nauce programowania już na etapie szkoły podstawowej. Jego zaletami są między innymi: stosunkowo niski próg wejścia oraz przejrzysta i prosta składnia. Chcąc dodatkowo ułatwić zrozumienie podstaw programowania z wykorzystaniem tego języka, można wykorzystać dostępną w nim grafikę żółwia, która jest kontynuacją filozofii języka LOGO. Jego twórca, Seymour Papert wierzył, że komputery mogą zrewolucjonizować naukę. Już w końcu lat 60. ubiegłego wieku w swojej pracy z 11-letnimi dziećmi używał LOGO do rysowania obrazków, kierowania stworzeniami podobnymi do robotów lub angażowania się w inne zajęcia edukacyjne.