Szkolenie dedykowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani poznaniem przykładowych narzędzi TIK do pozyskiwania informacji zwrotnej.