Kurs przeznaczony dla uczestników sieci współpracy i samodoskonalenia Laboratoria przyszłości - 3 wymiary rzeczywistości

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli informatyki w klasach 6-8 szkoły podstawowej oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie programowania. Treści szkolenia są zgodne z nową podstawą programową przedmiotu informatyka w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Warsztaty będą realizowane w formule blended learning (Moodle + Google Meet).

Python jest językiem programowania, który warto wykorzystać w nauce programowania już na etapie szkoły podstawowej. Jego zaletami są między innymi: stosunkowo niski próg wejścia oraz przejrzysta i prosta składnia. Chcąc dodatkowo ułatwić zrozumienie podstaw programowania z wykorzystaniem tego języka, można wykorzystać dostępną w nim grafikę żółwia, która jest kontynuacją filozofii języka LOGO. Jego twórca, Seymour Papert wierzył, że komputery mogą zrewolucjonizować naukę. Już w końcu lat 60. ubiegłego wieku w swojej pracy z 11-letnimi dziećmi używał LOGO do rysowania obrazków, kierowania stworzeniami podobnymi do robotów lub angażowania się w inne zajęcia edukacyjne.

Szkolenie dedykowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani tworzeniem interaktywnych quizów, escape roomu, gier edukacyjnych, jak też poznaniem przykładowych pomysłów na wykorzystanie Genial.ly w edukacji.

Uwaga! Nie jest wymagane ukończenie cz. 1.

Szkolenie dedykowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani tworzeniem interaktywnych: prezentacji, videoprezentacji, infografik, obrazków, jak też poznaniem przykładowych pomysłów na wykorzystanie Genial.ly w edukacji.

Kurs realizowany od 14 do 21 listopada 2022 r.


Kurs adresowany do pracowników pedagogicznych WMODN w Elblągu.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani wykorzystaniem podczas zajęć, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych, interaktywnych ćwiczeń, jako sposobu na zaktywizowanie uczniów. W czasie kursu zostaną zaprezentowane trzy narzędzia - Wordwall, Educandy, Baamboozle - umożliwiające opracowanie różnorodnych aktywności, wspomagających uczniów w utrwalaniu wiedzy.

Szkolenie dedykowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani poznaniem przykładowych narzędzi TIK do pozyskiwania informacji zwrotnej.


Szkolenie adresowane jest do nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy klasy, którzy są zainteresowani poznaniem przykładowych aplikacji i pomysłów na ich wykorzystanie w czasie godzin wychowawczych.

Kurs realizowany od 21 do 28 listopada 2022


Szkolenie adresowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani poznaniem narzędzi TIK, wspomagających monitorowanie postępów uczniów w nauce, zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych.

Szkolenie dedykowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani opracowaniem „samosprawdzających się” kart pracy, wspomagających realizację procesu dydaktycznego zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.