Kurs adresowany do pracowników pedagogicznych WMODN w Elblągu.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani wykorzystaniem podczas zajęć, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych, interaktywnych ćwiczeń, jako sposobu na zaktywizowanie uczniów. W czasie kursu zostaną zaprezentowane trzy narzędzia - Wordwall, Educandy, Baamboozle - umożliwiające opracowanie różnorodnych aktywności, wspomagających uczniów w utrwalaniu wiedzy.
Szkolenie dedykowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani wykorzystaniem narzędzi TIK do stworzenia uczniom warunków do podejmowania twórczych działań. Podczas kursu zaprezentowane zostaną narzędzia służące do tworzenia elektronicznej książeczki, komiksu, multimedialnego pokazu zdjęć i nagrania dźwiękowego.


Szkolenie dedykowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani poznaniem trzech narzędzi - Genial.ly, Adobe Spark, EDPuzzle - umożliwiających efektywne i efektowne prezentowanie treści, zarówno podczas zajęć zdalnych, jak i stacjonarnych.

Najbliższa edycja szkolenia będzie realizowana od 26 kwietnia do 4 maja 2021 r.

Opis szkolenia

Formularz rejestracyjny na szkolenie

Szkolenie adresowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani poznaniem narzędzi TIK, wspomagających monitorowanie postępów uczniów w nauce, zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych.


Szkolenie dedykowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani opracowaniem „samosprawdzających się” kart pracy, wspomagających realizację procesu dydaktycznego zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

Najbliższa edycja szkolenia będzie realizowana od 12 do 19 kwietnia 2021 r.

Opis szkolenia

Formularz rejestracyjny na szkolenie