Szkolenie jest adresowane do nauczycieli bibliotekarzy, którzy poszukują inspiracji do przygotowania uwalniających kreatywność, twórczych, a tym samym angażujących aktywności na zajęciach czytelniczych.

Kurs realizowany od 19 do 26 lutego 2024.

Opis kursu

Szkolenie jest organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.