Szkolenie adresowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani poznaniem narzędzi TIK, wspomagających monitorowanie postępów uczniów w nauce, zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych.