Szkolenie adresowane jest do nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy klasy, którzy są zainteresowani poznaniem przykładowych aplikacji i pomysłów na ich wykorzystanie w czasie godzin wychowawczych.