Szkolenie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani wykorzystaniem narzędzi opartych na modelach sztucznej inteligencji (SI) do zwiększenia efektywności swojej pracy.