Szkolenie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani wykorzystaniem podczas zajęć, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych, interaktywnych ćwiczeń, jako sposobu na zaktywizowanie uczniów. W czasie kursu zostaną zaprezentowane trzy narzędzia - Wordwall, Educandy, Baamboozle - umożliwiające opracowanie różnorodnych aktywności, wspomagających uczniów w utrwalaniu wiedzy.