Kurs adresowany do pracowników pedagogicznych WMODN w Elblągu.