Szkolenie dedykowane nauczycielom różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy są zainteresowani opracowaniem „samosprawdzających się” kart pracy, wspomagających realizację procesu dydaktycznego zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.